Varis Nedir?


Latince VARİX kelimesi ’’ kıvrım yapmış toplardamar’’ anlamındadır. Dilimize ’’ varis’’ olarak geçen bu kelime, değişik sebeplerle toplardamarlarda duvarlarının incelmesi yada basınç altında kalmasıyla oluşan uzama ve genişlemeleri tarif etmektedir. ‘’ Ven’’ kelimesi toplardamar; ‘’Venöz’’ kelimesi toplardamarlarla ilgili anlamında kullanılmaktadır.

Antik Yunan heykellerinde dahi varisle ile ilgili figürlere rastlamak mümkündür ve varisler tüm çağlar boyunca toplumlarda rahatsızlıklara sebep olmuştur.

Bacaklarımızdaki toplardamar sistemi derin ve yüzeyel olmak üzere iki bölümdür. Derin sistem kanın büyük bölümünü taşıyan kemiğin hemen arkasındaki büyük sistemdir. Derin sisteme yardımcı olan yüzeyel sistemde, kasıktan aşağı kadar olan ‘’Safen ven ‘’ ve diz arkasında seyreden ‘’Parva veni’’ vardır. Varisler sıklıkla bu yüzeyel venlerin hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vücudumuzdaki toplardamarların görevi, kalp atımları ve atardamarlarımız ile dokulara gelen kanı dolaşıma geri taşımaktır. Bacaklarımızda bu geri dönüş olurken, toplardamarlar kanı yerçekimine rağmen ters yönde yani yukarı doğru taşırlar. Bu işlem esnasında damarlardaki kanın ağırlığı ile oluşan basınç, toplardamar içindeki değişik seviyelerde mevcut olan kapakçıklar vasıtasıyla dengelenir. Farklı sebeplerle sürekli basınca maruz kalındığında yada damar ve kapakların yapısını bozan etkenler neticesinde yerçekimine olan direnç kaybedilir. Normalde kapaklardan aşağıya yansımayan basınç artık damarlara yansır ve bu durum klinikte ‘’venöz yetmezlik’’ veya ‘’reflü’’ olarak isimlendirilir. Varisin temel olarak sebebi, damar içi basınç artışıdır. Damarların nazik yapısı bu basınç etkisi ile şekil değişikliklerine uğrar. Zaman içinde bu değişiklikler, deriden görülebilen farklı tiplerdeki varislerin oluşumuna sebep olur.


Copyright © 2019 | izmirvaris.com