Varis Hastalığında Tanı


Varis Hastalığında Tanı

Diğer hastalıklarda olduğu gibi varis hastalığında da erken teşhis ve tedavi önemlidir. Varis hastalığı için erken dönemde doktora başvuran hastaların tedavileri, hem kendileri için daha az zahmetli hem de düşük maliyetli olmaktadır. Venöz hastalık nedeni ile başvuruda öncelikle dikkatli bir sorgulama ile hastalığı tetikleyen sebepler ortaya konulur. Ardından yapılan detaylı fiziksel muayenede varisler lokalizasyonlarına göre ve tiplerine göre sınıflandırılarak bacağın venöz haritasının ön bilgilerine ulaşılır. Venöz dolaşımın kesin olarak belirlenmesinde Renkli Doppler Ultrasonografi altın standarttır. Dikkatli ve özenli yapılan bir ultrasonla hastaya herhangi bir ağrı yaşatmadan derin ve yüzeyel venöz sistem ve bu iki sistemi bağlayan perforan venler değerlendirilir. Kapaklardaki yetmezlik araştırılarak yetmezliğin derecesi (Grade) özel manevralarla belirlenir. Venöz hastalığa sebep olan patolojik değişimler ortaya konularak, tedavi stratejisi de direk bu sebeplere yönelik olarak planlanır.

Gradeleme olarak belirttiğimiz, venöz yetmezliğin (reflü) derecesini belirleme skalası, görüntülemeyi yapan radyologlar ve tedaviyi damar cerrahları arasında ortak bir dil oluşturmak ve tedavi önerilerini bu skalaya göre planlamak için düşünülmüştür.

Grade 1: Normal Kapak Fonksiyonları: Reflü süresi 0,5 saniyeden küçüktür. Venöz kapaklar hızlıca kapanır.

Grade 2: Orta Derecede Kaçak: Reflü süresi 0,5-1 saniyedir. Hafif ve orta derecede geri kaçan akım vardır.

Grade 3: Belirgin Kaçak: Reflü süresi 1 saniyeden fazladır. Önemli miktarda geri kaçan kan akımı vardır.


Copyright © 2019 | izmirvaris.com