Venaseal


Varis tedavisindeki son yıllardaki önemli gelişmelerden bir tanesidir. Teknik olarak, varis oluşturan Safen ve Parva venlerinin etkili bir yapışkan ile yapıştırılması esasına dayanır. Birkaç yıl önce Amerikan İlaç Dairesince de onaylanması ile tüm dünyada hızla yapılır hale gelmiştir. Uygun anatomi ve çaplardaki damarların içine, lokal anestezi sonrası bir katater yerleştirilir ve bu katater damarın kaçak yapan kapak bölgesine kadar ilerletilir. Kataterin içinden damarın içine yapışkan (super glue-cyanoacrylate) sıkılarak damarın iki duvarı yapıştırılarak damar kapatılır. Diğer tedavilere göre önemli üstünlükleri vardır. En önemlisi genel , spinal ya da tumescent anestezi gerektirmemesidir. Sadece katater girişi için ufak bir lokal anestezi yeterlidir. Yüksek ısı ile işlem yapılmadığı için yanma ve ağrıya sebep olmaz. İşlem 20 ila 30 dakika arasında sonuçlanır. Sonrasında hasta yürüyerek hastaneden normal hayatına dönebilir. İşlem sonrasında varis çorabı kullanmaya gerek yoktur.Önemli bir nokta şudur ki; bu teknolojiyi geliştiren firma ancak sertifikasyon verdiği hekimlerce uygulanmasını şart koşmaktadır.

Copyright © 2019 | izmirvaris.com