Köpük Skleroterapi̇


Çapı büyümüş retiküler damarlarda, tamamen sıvı ( liquid ) skleroterapisi ile fayda sağlamanın zor olduğu durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Sıvı skleroterapideki ilaç, belli oranlarda hava ile karıştırılıp yüksek basınçtan geçirildiğinde köpük halini almaktadır. Böylece, daha az miktarda ilaç, hava ile karıştırıldıktan sonra daha büyük hacimde bir etken maddeye sahip olur. Çapı büyümüş damarlara uygulandığında, damar içine verilen hava kan ile yer değiştirerek kan akımını bloke eder ve hava kabarcıklarında bulunan ilaç damar iç yüzüne daha iyi etki ederek iç yüzeyinin yapısını bozar ve kan akımı da durduğu için etkileşim süresi uzar. Köpüğün bu etkileri, daha büyük çaptaki damarların az miktar ilaç kullanılarak kolaylıkla ve etkin bir şekilde tedavi edilebilmesine imkan tanır. Ultrason Guided Sclerotherapy ( Ultrason Eşliğinde Skleroterapi ) son yıllarda çok popüler olmuş bir işlemdir. Tedavi edilecek damarlar ultrason altında belirlenir, iğnenin damara girişi görülerek yapılır ve damar içinde ilacın dağılımı ultrason yardımı ile görülerek etkin bir tedavi uygulanır. Köpük skleroterapisinden sonra basınçlı varis çorapları ile uygulama yapılmış damarlar baskı altına alınır ve tekrar kan ile dolmaları önlenir. Hasta günlük hayatına devam edebilir.

Copyright © 2019 | izmirvaris.com